Politica de confidențialitate a datelor

PROTECȚIA DATELOR TALE ESTE IMPORTANTĂ PENTRU NOI!

Pentru noi, nu sunt importante doar îngrijirea și protecția pielii tale, ci acordăm o mare atenție și protecției datelor cu caracter personal. Din acest motiv, îți respectăm intimitatea și dorim să ai tot atât de multă încredere în noi în privința protecției datelor, cât ai și în ceea ce privește îngrijirea pielii. Te informăm întotdeauna în mod transparent despre mai multe aspecte: de ce avem nevoie de datele tale, dacă le stocăm și pe ce durată facem acest lucru.

Cuprins

Politică-cadru privind confidențialitatea datelor (WEBSITE) GDPR- (exclusiv pentru Europa)

1. Informații generale
1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1.2. Operatorul de date cu caracter personal
1.3. Drepturile persoanei vizate
1.4. Destinatari (informații generale)
2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitezi site-ul nostru
2.1. Găzduire
2.2. Funcții de conectare
2.2.1. Profil de conectare centralizat
2.2.2. Conectare socială
2.3. Evaluări și recenzii
2.4. Cookie-uri/Instrumente
2.4.1. Consentmanager CMP – Platformă centrală de gestionare a cookie-urilor
2.4.2. Beiersdorf Simplicity
2.4.3.Google Analytics
2.4.4. Testare A/B
2.4.5.Google Ads (fost Google Adwords)
2.4.6.Funcții de publicitate Google Analytics
2.4.7.Google Campaign Manager
2.4.8.Adform
2.4.9.Segmente de public personalizate Facebook (site)/ Conversie („Facebook Pixel”)
2.4.10.Commerce Connector
2.4.11.De unde cumpăr (Swaven/MikMak)
2.4.12.Pinterest Pixel
2.4.13.Pluginuri sociale
2.4.14.Floodlight activities/ DV360
2.4.15.YouTube-Video
2.4.16.Google Tag Manager
2.4.17.Friendly Captcha
2.4.18.Contentsquare
2.4.19.Etichetă LinkedIn Insight
2.4.20.TikTok Pixel
3. Alte servicii oferite (online și offline)
3.1. Contactare/Comunicare/Colaborare
3.2. Newsletter
3.3. Campanii (de exemplu, loterie, teste de produse)
3.4. Programul de loialitate
3.5. Contactare prin poștă
3.6. Sondaje
4. Obiecția sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


Informații generale

 

1. Informații generale 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a-ți oferi informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizezi site-ul nostru și serviciile conexe. Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor site-urilor sau serviciilor care se referă la această Politică de confidențialitate.

1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal (pe scurt date) în sensul definit în art. 4 din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) sunt toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, de ex. nume, adresă, adresă de e-mail etc.

1.2. Operatorul de date cu caracter personal

Responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul art. 4 (7) GDPR este:

Beiersdorf România, Calea Şerban Vodă 133, corp C, et 2, cod 040205, sector 4, Bucureşti, office.romania@beiersdorf.com, numar de telefon 0 21 2070000

Anumite activități de prelucrare a datelor pot fi responsabilitatea altor operatori. Acestea sunt indicate în descrierea respectivă a acelor activități de mai jos, acolo unde este cazul.

1.3. Drepturile persoanelor vizate 

În calitate de persoană vizată de activitatea de prelucrare a datelor, ai următoarele drepturi cu privire la datele tale cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare și la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor; 
 • Dreptul de a obiecta. 

În plus, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Când întreprindem o acțiune privitoare la drepturile menționate mai sus, îți putem solicita o dovadă a identității. Pentru mai multe informații despre modul în care îți procesăm datele, consultă 3.1.

1.4. Destinatari (informații generale)

În plus față de destinatarii care sunt enumerați în paragraful „destinatari” din fiecare secțiune de mai jos, transferăm datele colectate către departamentele interne relevante pentru prelucrare și către alte companii afiliate din cadrul Grupului Beiersdorf sau către furnizori externi de servicii, procesatori contractuali în conformitate cu scopurile propuse / acțiunile necesare. De asemenea, transmitem datele următorilor destinatari:

- Furnizorii de platforme/hosting vor avea acces la datele personale dintr-o țară terță (țări din afara Spațiului Economic European). Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/ companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

- Furnizorii de servicii analitice vor avea acces la datele personale dintr-o țară terță (țări din afara Spațiului Economic European). Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

- Furnizorii de servicii de asistență IT vor avea acces la datele personale dintr-o țară terță (țări din afara Spațiului Economic European). Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 6 (1) din GDPR (obligații legale). Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

- Autorități: În cazul unei obligații legale, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații despre tine dacă ne sunt solicitate de către autoritățile competente sau organele de aplicare a legii conform art. 6 (1) din GDPR (obligație legală).

Informații suplimentare pot fi găsite în paragraful „destinatari” al fiecărei secțiuni.

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitezi site-ul nostru

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitezi site-ul nostru

Când vizitați și utilizați site-ul nostru, îți colectăm datele personale. În această secțiune, poți găsi mai multe informații despre procesele și instrumentele specifice site-ului, în special de la parteneri externi. Mai multe informații despre procesele care se pot desfășura și în context offline pot fi găsite în secțiunea 3.

Transferăm datele colectate către departamentele interne relevante, în vederea prelucrării, și către alte companii afiliate din cadrul Grupului Beiersdorf sau către furnizori externi de servicii, contractanți (ex.: găzduire, sistem de management al conținutului) în funcție de scopul urmărit (pentru afișarea site-ului și setarea conținutului).

Ștergerea fișierelor de istoric are loc după 7 zile.

Bază legală: Art. 6 (1) f din GDPR.

[Text alternativ pentru aplicații: „Colectarea datelor cu caracter personal la descărcarea și utilizarea aplicației noastre“]

Când descarci aplicația noastră mobilă, toate informațiile necesare vor fi transferate în App Store, în special numele de utilizator, adresa de e-mail și numărul de client al contului tău, data și ora descărcării, informațiile de plată și numărul de cod al dispozitivului individual. Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date și nu suntem responsabili pentru aceasta. Prelucrăm datele numai dacă este necesar pentru descărcarea aplicației mobile pe dispozitivul tău mobil.

Când folosești aplicația mobilă, colectăm datele cu caracter personal care permit utilizar2.1.ea convenabilă a funcțiilor. Dacă dorești să utilizezi aplicația noastră mobilă, colectăm datele necesare din punct de vedere tehnic pentru a-ți oferi funcțiile aplicației noastre mobile și pentru a garanta stabilitatea și securitatea.

[Dacă este cazul: „Avem nevoie de identificarea dispozitivului tău, număr unic al dispozitivului final (IMEI = International Mobile Equipment Identity), număr unic al abonatului rețelei (IMSI = Identitate internațională a abonatului mobil), număr de telefon mobil (MSISDN), MAC adresa pentru utilizarea WLAN, numele dispozitivului mobil, adresa de e-mail ”].

[ALTERNATIV pentru aplicații mobile fără colectare de date: „Aplicația mobilă este descărcată pe dispozitivul tău mobil și poate fi utilizată fără acces la Internet. Nu sunt colectate date personale în timpul utilizării lor. ”] 

[Doar pentru aplicațiile iOS: „În scop publicitar, folosim așa-numitul„ Publicitate Identificator ”(IDFA). Acesta este un număr de identificare unic, dar nepersonalizat și nepermanent pentru un anumit punct final furnizat de iOS. Datele colectate prin IDFA nu vor fi legate de alte informații legate de dispozitiv. Folosim IDFA pentru a-ți oferi publicitate personalizată și pentru a-ți evalua utilizarea. Dacă activezi opțiunea „Fără urmărire publicitară” în setările iOS din secțiunea „Confidențialitate” - „Publicitate”, nu putem lua decât următoarele măsuri: analiza interacțiunii tale cu bannerele pe baza numărului de anunțuri banner fără să faci clic pe ele („frecvență” plafonare ”), rata de clic, detectarea utilizatorilor unici, măsuri de securitate, prevenirea fraudei și soluționarea problemelor. Poți șterge IDFA în orice moment din setările dispozitivului („Reset IDFA”), apoi este creat un IDFA nou care nu este contopit cu datele colectate anterior. E important să reții că, dacă restricționezi utilizarea IDFA, este posibil să nu poți utiliza toate funcțiile aplicației noastre. ”]

Am putea transfera datele colectate către departamentele interne responsabile și către alte companii afiliate ale grupului Beiersdorf sau către furnizori de servicii externe, procesatori (de exemplu, furnizori de servicii de gestionare a clienților / consumatorilor, agenție de marketing, furnizor de servicii poștale) pentru procesarea în conformitate cu scopurile cerute (pentru a afișa aplicația și a crea conținutul).

Datele pe care le stochezi local pe dispozitivul mobil atunci când utilizezi aplicația sunt stocate numai până când ștergi aplicația de pe dispozitivul mobil. Dacă decizi să ștergi aplicația, te vom întreba din nou dacă ești de acord cu ștergerea definitivă a tuturor datelor legate de aplicație.

Datele pe care ni le furnizezi vor fi stocate de noi doar atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopului respectiv, adică efectuarea studiilor noastre pentru care ne-ai furnizat datele sau pentru respectarea reglementărilor legale.

Bază legală:

Art. 6 (1) b GDPR (situație similară unui contract)

Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

Permisiuni de acces la funcții de pe dispozitivul tău mobil

Aplicația accesează numai acele funcții ale smartphone-ului sau tabletei tale („dispozitiv”) care sunt necesare pentru scopurile descrise.

Înainte de a accesa funcțiile respective, ți se vor solicita următoarele drepturi de acces:

 • Acces la funcția foto a dispozitivului tău pentru a face fotografii pentru [Descrie scopul].

Bază legală:

Art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR (situație similară unui contract)

Art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR (consimțământ)

Modificări ale setărilor tale personale

Poți revoca sau reasigna autorizațiile de acces dispozitivului mobil în orice moment folosind setările personale (care se regăsesc la „Protecția datelor”). Dacă elimini drepturile individuale de acces din aplicație, aplicația nu mai poate fi utilizată.

Notificări Push

Informații/Scop:

Dacă ai acceptat să primești notificări push, îți vom trimite mesaje cu mementouri cu privire la [vă rugăm să descrieți conținutul notificărilor push] de pe dispozitiv. Poți vedea aceste mesaje pe ecranul de blocare ca o fereastră activă în timp ce utilizezi dispozitivul mobil, dar și evidențiată pe pictograma aplicației a dispozitivului.

Ștergere/Retragere:

Poți opri oricând primirea notificărilor push accesând setările personale ale dispozitivului.

Bază legală:

Art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR (consimțământ)

2.1. Găzduire

Scop/Informații:

Când vizitezi și folosești site-ul nostru doar în scop informativ, adică dacă nu te înregistrezi sau nu ne furnizezi în alt mod informații, colectăm doar datele personale pe care browserul tău le transmite serverului nostru, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a-ți afișa site-ul nostru și pentru a garanta stabilitatea și securitatea.

Cookie-uri/Instrumente utilizate: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

- Furnizorii de platforme/hosting vor avea acces la datele personale dintr-o țară terță (țări din afara Spațiului Economic European). Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

- Furnizorul de servicii pentru IT-Support va avea acces la datele personale dintr-o țară terță (țări din afara Spațiului Economic European). Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Ștergerea fișierelor de tip jurnal are loc după 7 zile. 

2.2. Funcții de conectare

Acest site poate oferi diferite funcții de conectare, așa cum este descris mai jos.

2.2.1. Profil de conectare centralizat

Scop / Informații:

Acest site îți poate oferi un profil de conectare centralizat, dacă această funcție este activată pe site, și include un consimțământ separat în timpul procesului de înregistrare. La înregistrare, Beiersdorf AG îți oferă posibilitatea de a crea un cont cu o parolă (profil de conectare). Acest profil de conectare va fi creat în baza de date centralizată a profilului de conectare a mărcii și va verifica dacă ești proprietarul valid al contului și/sau al adresei de e-mail. Această bază de date de conectare este în general conectată numai la serviciul la care te înregistrezi și se ocupă doar de verificarea profilului tău de conectare. Prin urmare, profilul de conectare va fi redirecționat către compania locală Beiersdorf pentru care soliciți serviciul.

Dacă soliciți servicii suplimentare de la o altă companie Beiersdorf (de exemplu, înregistrarea unui profil de autentificare pe un site dintr-o altă țară), profilul tău de autentificare, inclusiv parola, poate fi refolosită opțional pentru serviciul solicitat sub această marcă.

Cookie-uri utilizate: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Operator de date cu caracter personal

Responsabil pentru profilul centralizat este Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Germany.

Modalități de contact ale responsabilului cu protecția datelor:Dataprotection[at]Beiersdorf.com sau la adresa poștală a operatorului, cu mențiunea „În atenția Responsabilului cu protecția datelor”.

Destinatari:

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Profilul tău de autentificare va fi șters automat de îndată ce ai șters contul local al mărcii de pe site-ul înregistrat, cu excepția cazului în care acest lucru intră în conflict cu obligațiile legale de stocare sau cu termenele de prescripție. În cazul în care ești înregistrat cu acest profil de conectare la mai multe conturi locale de marcă, profilul tău  de conectare va fi șters atunci când conturile noastre locale de marcă sunt șterse. Ștergerea automată a conturilor locale de marcă are loc în general după 24 de luni de inactivitate.

În cazul în care ai creat doar profilul de conectare, fără să te înregistrezi la un cont local de marcă, acest profil de conectare va fi șters automat în decurs de o zi.

Bază legală:

Art. 6 (1) a GDPR (consimțământ; profil de conectare centralizat).

2.2.2. Conectare socială

Scop / Informații:

Pentru a te înregistra și a te conecta la contul tău, ai și opțiunea de a te autentifica cu profilul existent pe una dintre rețelele sociale, Facebook sau Google, și, în final, de a te înregistra sau autentifica.

În acest scop, vei găsi pe pagina de înregistrare sau pagina de autentificare simbolurile corespunzătoare ale rețelelor sociale respective susținute de site-ul nostru. Înainte de stabilirea unei conexiuni la rețelele sociale, trebuie să fii de acord în mod expres cu prelucrarea și transmiterea datelor descrise mai jos.

Dând click pe simbolul respectiv, se deschide o nouă fereastră pop-up, în care trebuie să te autentifici cu datele tale de conectare pentru rețeaua de socializare. După ce te-ai autentificat cu succes, furnizorul de rețea socială te va informa care date ne vor fi transmise pentru autentificare, ca parte a procesului de înregistrare sau autentificare. Dacă ai fost de acord cu acest transfer de date, câmpurile solicitate de noi pentru înregistrare vor fi completate cu datele transmise. Informația de care avem nevoie pentru înregistrare sau autentificare este adresa ta de e-mail.

Doar după consimțământul tău expres pentru utilizarea datelor transmise și solicitate, datele tale vor fi stocate de către noi și utilizate în scopurile menționate în această Politică de confidențialitate. Nu există nicio legătură, dincolo de procesul de autentificare, între contul tău creat la noi și contul tău de pe rețeaua socială corespunzătoare.

Pentru a efectua procesul de autentificare pentru înregistrare și conectare, adresa ta IP este transmisă furnizorului de rețea socială respectiv. Nu avem nicio influență asupra scopului și dimensiunii colectării datelor și asupra prelucrării ulterioare a datelor de către furnizorii respectivi de rețele sociale.

Operator de date cu caracter personal

În cazul în care această opțiune este furnizată în cadrul funcțiilor profilului de conectare centralizat: responsabil pentru această caracteristică de conectare socială este Beiersdorf AG,Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germania.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresaDataprotection[at]Beiersdorf.com sau la adresa poștală a operatorului, cu mențiunea „În atenția Responsabilului cu protecția datelor”. Pentru toate celelalte cazuri, operatorul de date cu caracter personal este numit conform clauzei 1.2 de mai sus.

Destinatari/Surse:

Principalii furnizori de servicii:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda
- Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, SUA
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Ștergerea este responsabilitatea principalilor furnizori de servicii. 

2.3. Evaluări și recenzii

Scop/Informații:

Utilizatorii au posibilitatea de a trimite evaluări și recenzii ale produselor, proceselor sau altor evaluări în cadrul ofertelor site-ului, în conformitate cu condițiile de utilizare. Prin urmare, vom colecta datele pe care ni le-ai furnizat atunci când ai trimis conținut printr-o evaluare și o recenzie.

În cazul în care acest site web solicită un consimțământ specific pentru date sensibile, vom procesa și informații sensibile (de exemplu, prin imagini sau descriere a conținutului) despre sănătatea ta sau date care dezvăluie originea rasială sau etnică, în special în recenziile pentru produse potrivite pentru anumite probleme ale piele

Este interesul nostru legitim ca utilizatorii să își poatăformula opinia gratuit despre produse și ca acele recenzii să poată apărea pe site-urile terților sub pseudonim.

Folosim datele pe care le furnizezi pentru a publica și menține recenzia și evaluarea dvs. pe site-ul nostru în conformitate cu condițiile noastre de utilizare. Recenzia ta va fi publicată cu alias/pseudonimul tău. Recenziile pot fi verificate înainte de publicare, pentru a ne asigura că acestea respectă condițiile noastre de utilizare. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile dacă acestea sunt considerate ca fiind ilegale de către terți. Mai multe informații găsiți în condițiile noastre de utilizare.

De asemenea, folosim datele furnizate de tine în interesul nostru legitim pentru a ne asigura că recenzia ta nu se bazează pe un comportament fraudulos, programe automate sau roboți. Prin urmare, este posibil să primești un e-mail de verificare pentru a-ți valida adresa de e-mail.

Este posibil să primești e-mailuri în legătură cu recenzia ta (de exemplu, confirmarea recenziei aprobate/respinse, comentariu la recenzia ta). Ai oricând opțiunea de a te dezabona printr-un link disponibil în aceste e-mailuri.

Cookie/Instrumente:
Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

- Furnizori de platformă/hosting

- Furnizori de servicii pentru consumatori

- Furnizor de servicii de prevenire a fraudei (pentru publicare pe un site web al unei terțe părți).

- Site-uri ale terților

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Obiecții:

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau făcute anonime după solicitarea de ștergere corespunzătoare. Recenziile publicate vor rămâne de obicei vizibile sub alias/pseudonimul publicat, cu excepția cazului în care soliciți expres ștergerea.

Bază legală:

Art. 6 (1) din GDPR coroborat cu art. 9 (2) a GDPR (consimțământ)
Art. 6 (1) din GDPR (interes legitim)

2.4. Cookie-uri/Instrumente

Acest site folosește cookie-uri sau alte tehnologii/instrumente precum pixeli, stocare locală, etichete, ID-uri sau servicii externe (denumite în continuare „Cookie-uri/Instrumente”) și sunt utilizate atunci când vizitezi și utilizezi site-ul nostru. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate de browserul tău pe dispozitivul tău pentru a salva anumite informații sau fișiere imagine, cum ar fi pixelii. Data următoare când vizitezi site-ul nostru pe același dispozitiv, informațiile salvate în cookie-uri vor fi ulterior accesate pe dispozitivul dumneavoastră și transmise fie către site-ul nostru web („First Party Cookie”), fie către un alt site web căruia îi aparține cookie-ul (“Third Party Cookie”).

Prin informațiile salvate și returnate, site-ul respectiv poate recunoaște că l-ai accesat și vizitat deja din browserul pe care îl utilizezi pe acel dispozitiv. Folosim aceste informații pentru a putea adapta și afișa site-ul într-un mod optim, în conformitate cu preferințele tale. În acest sens, numai cookie-ul în sine este identificat pe dispozitivul tău. Dincolo de această acțiune, datele tale cu caracter personal vor fi salvate numai cu acordul tău expres sau dacă este strict necesar pentru a putea utiliza serviciul oferit și accesat de tine în mod corespunzător.

Acest site folosește următoarele tipuri de cookie-uri/instrumente, ale căror scop și funcții sunt explicate mai jos:

 • Tipul A: Măsurarea tehnică a audienței – pentru a se asigura că serviciul solicitat poate fi furnizat, incluzând analiza de bază. (Nu este necesar consimțământul conform Directivei privind confidențialitatea electronică 2002/58 CE).
 • Tip B: Funcții și Performanță – Instrumente suplimentare pentru a măsura performanța/atractivitatea site-ului nostru web și pentru a oferi funcții suplimentare (personalizate).
 • Tip C: Marketing – Instrumente interconectate între site-uri pentru crearea de profiluri de marketing pe baza comportamentului utilizatorului.

Poți găsi mai multe informații în descrierea instrumentelor implementate pe site-urile noastre în această Politică de confidențialitate. În cazul în care acest site utilizează o platformă de gestionare a consimțământului, poți găsi în plus informații suplimentare acolo.

Vă rugăm să rețineți că instrumentele enumerate în următoarea subsecțiune ar putea să nu fie utilizate în mod constant.

2.4.1 Consentmanager CMP – Platformă centrală de gestionare a cookie-urilor

Scop/Informații:

Acest site web folosește instrumentul de gestionare a consimțământului „Consentmanager” (www.consentmanager.net) pentru a obține consimțământul pentru prelucrarea datelor și utilizarea cookie-urilor sau a altor funcții comparabile.

Cu ajutorul „consentmanager” ai posibilitatea de a-ți da acordul pentru anumite funcționalități ale site-ului nostru, de ex. pentru integrarea elementelor externe, integrarea fluxului de conținut, analiză statistică, măsurare și publicitate personalizată. Cu ajutorul „Consentmanager” poți acorda sau respinge consimțământul pentru toate scopurile sau funcțiile specifice. 

Setările pe care le-ai făcut pot fi modificate și ulterior. Scopul integrării „Consentmanager” este de a permite utilizatorilor site-ului nostru să decidă cu privire la funcțiile menționate mai sus și, ca parte a utilizării ulterioare a site-ului nostru, de a oferi opțiunea de modificare a setărilor care au fost deja făcute. Prin utilizarea „Consentmanager”, sunt procesate datele personale și informațiile de pe dispozitivul tău final, cum ar fi adresa IP.

Prin prelucrarea datelor, „Consentmanagerul” ne ajută să ne îndeplinim obligațiile legale (de exemplu, obligația de a furniza dovezi). Interesele noastre privitoare la procesare constau în stocarea setărilor utilizatorului și a preferințelor referitoare la utilizarea cookie-urilor și a altor funcții.

„Consentmanager” stochează datele tale atâta timp cât setările tale de utilizator sunt active.
Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului sau a unei situații similare unui contract. Nu ești obligat să furnizezi datele tale personale. Dacă informațiile tale personale nu sunt furnizate, nu poți utiliza serviciul descris.

Cookie-uri/Instrumente:
Tip A. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizorul principal de servicii este Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Suedia. Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Datele vor fi șterse după 13 luni. Alegerea pe care ai făcut-o (consimțământ/setare) va fi stocată timp de un an și poate fi vizualizată în setările cookie-urilor. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale. Poți șterge oricând alegerea ta prin ștergerea cookie-urile din browser.

Bază legală:

Art. 6 (1) b din GDPR (situație similară unui contract).
Art. 6 (1) c din GDPR (atunci când prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale).

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Scop/Informații:

Acest site folosește un instrument propriu găzduit pentru a analiza și îmbunătăți în mod regulat utilizarea site-ului nostru. Ne ajută să ne asigurăm că site-ul funcționează corect, mai ales prin verificarea funcțiilor site-ului (de exemplu, pentru a detecta problemele de navigare pe site sau pentru a asigura o capacitate suficientă a serverului). Statisticile obținute ne permit, de asemenea, să ne îmbunătățim site-ul și să îl facem mai interesant pentru tine, în calitate de utilizator. Adresa ta IP va fi făcută anonimă automat.

Cookie-uri/Instrumente: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizor de platformă/hosting

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Datele personale colectate vor fi șterse după 1 zi. Adresa ta IP va fi făcută anonimă imediat. Poți dezactiva acest instrument prin setările cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Bază legală:

Art. 6 (f) din GDPR (interes legitim care asigură funcționarea site-ului web și utilizarea statistică)

2.4.3 Google Analytics

Scop/Informații:

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Ltd. („Google”). Configurația Google Analytics a fost modificată de către noi și limitată numai la funcția de măsurare, cu excepția cazului în care a fost dat acordul separat pentru funcții publicitare suplimentare.

Google Analytics folosește o formă specifică de cookie, care este stocată pe computerul tău și permite o analiză a utilizării site-ului nostru. Cookie-urile setate de Google Analytics pentru măsurare sunt cookie-uri primare, ceea ce înseamnă că valorile cookie-urilor persoanelor vizate vor fi diferite pentru fiecare client (adică nu există un singur ID cookie Google Analytics care să fie utilizat pe toate site-urile care utilizează Google Analytics). Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către tine a acestui site web sunt în general transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Google Analytics este utilizat numai cu o anonimizare IP. Adresele IP sunt anonimizate implicit de Google și, în plus, de noi.Google folosește aceste informații în numele nostru pentru a analiza utilizarea de către tine a acestui site pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului și pentru a oferi servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului și a internetului. 

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, , Ireland.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Poți dezactiva acest instrument prin setările cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 12 luni (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site.)

Perioada maximă de stocare a datelor: până la 26 de luni.

Bază legală:

Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

2.4.4 Testare A/B

Scop/informații

Acest site efectuează, de asemenea, analize ale comportamentului utilizatorilor prin așa-numitul test A/B. Îți putem afișa site-urile noastre cu un conținut ușor schimbat, în funcție de atribuirea profilului tău. Acest lucru ne permite să analizăm și să ne îmbunătățim în mod regulat serviciile și să le facem mai interesante pentru tine, în calitate de utilizator.
Cookie-urile sunt stocate pe computerul tău pentru aceste analize. Informațiile colectate în acest mod sunt stocate exclusiv pe un server din UE. Poți împiedica stocarea cookie-urilor realizând setarea corectă folosind software-ul browserului tău.

Înainte de efectuarea analizelor, adresele IP sunt prelucrate în continuare sub formă prescurtată, astfel încât contactul direct personal să nu fie menționat. Adresa IP transmisă de browserul tău nu este asociată cu alte date colectate de noi.

Cookie/Instrumente: Tip B. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Cookie-uri/Instrumente

Destinatari:

Datele sunt accesibile furnizorilor noștri de servicii analitice cu sediul în UE.

Ștergere/obiecții: Durata de viață a cookie-urilor: până la 2 ani (acest lucru se aplică numai pentru cookie-urile care au fost setate de acest site.).

Poți dezactiva acest instrument în secțiunea Setări cookie.. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 2 ani (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site).

Perioada maximă de stocare a datelor: până la 25 de luni.

Bază legală:

Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

2.4.5 Google Ads (fost Google Adwords)

Scop/Informații:

Conversie Google Ads

Folosim serviciile Google Ads pentru a atrage atenția asupra ofertelor noastre interesante cu ajutorul reclamelor (așa-numitele Google Ads) pe site-uri externe. Putem determina din datele campaniilor de publicitate succesul anumitor acțiuni publicitare. Suntem interesați să îți arătăm reclame care te interesează, să facem site-ul nostru mai interesant pentru tine și să realizăm un calcul corect al costurilor de publicitate.

Reclamele sunt livrate de Google prin așa-numitele „Servere de anunțuri”. În acest scop, folosim cookie-uri de server de anunțuri, prin care se pot măsura anumiți parametri de măsurare a succesului, precum inserarea de reclame sau clickuri ale utilizatorilor. Dacă accesezi site-ul nostru printr-un anunț Google, Google Ads stochează un cookie pe dispozitivul tău. Pentru acest cookie, ID-ul unic al cookie-ului, numărul de afișări de anunțuri per plasare (frecvență), ultima afișare (relevantă pentru conversiile după vizualizare) și informațiile de renunțare (marcați că utilizatorul nu mai dorește să i se adreseze) sunt de obicei stocate ca valori ale analizei.

Aceste module cookie permit Google să îți recunoască browserul de internet. Dacă un utilizator vizitează anumite pagini ale site-ului unui client Ads, iar cookie-ul stocat pe dispozitivul său nu a expirat, Google și clientul pot recunoaște că utilizatorul a dat click pe anunț și a fost redirecționat către această pagină. Fiecărui client Ads i se atribuie un cookie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților Ads. Nu colectăm și nu procesăm date cu caracter personal în cadrul acțiunilor de publicitate menționate mai sus. Primim doar evaluări statistice de la Google. Pe baza acestor evaluări, putem recunoaște care dintre măsurile de publicitate utilizate sunt mai eficiente. Nu primim alte date din utilizarea materialului publicitar; mai ales nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul tău începe automat o conexiune directă la serverul Google. Nu avem nicio influență asupra dimensiunilor și utilizării ulterioare a datelor care sunt obținute prin utilizarea acestui instrument de către Google și, prin urmare, te informăm în măsura cunoștințelor pe care le deținem. Prin integrarea conversiei reclamelor, Google primește informațiile pe care le-ai agreat pe site-ul nostru sau obținute după ce ai dat click pe un anunț despre noi.  Dacă ești înregistrat la un serviciu Google, Google poate face o asociere între vizita și contul tău. Chiar dacă nu ești înregistrat la Google sau nu te-ai autentificat, este posibil ca furnizorii să obțină și să stocheze adresa ta IP.

Remarketing Google Ads

Utilizăm funcția de remarketing în cadrul serviciului Google Ads. Funcția de remarketing ne permite să prezentăm utilizatorilor site-ului nostru reclame pe baza intereselor acestora pe site-uri web din cadrul rețelei de publicitate Google (în căutarea Google sau pe YouTube, așa-numitele „reclame Google” sau pe alte site-uri web). În acest scop, este analizată interacțiunea utilizatorilor pe site-ul nostru, de ex. oferta de care utilizatorul a fost interesat, pentru a putea afișa reclame personalizate utilizatorilor chiar și după vizitarea site-ului nostru pe alte pagini. Pentru a face acest lucru, Google stochează cookie-uri în browserele utilizatorilor care vizitează anumite servicii sau site-uri Google din Rețeaua de Display Google. Acest cookie este folosit pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Numărul este utilizat pentru a identifica un browser web pe un anumit dispozitiv.

Cookie-uri/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Poți dezactiva acest instrument din secțiunea Setări cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile (acest lucru se aplică numai pentru cookie-urile care au fost setate de acest site).

Bază legală:

Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

2.4.6 Funcții de publicitate Google Analytics

Acest site folosește și funcțiile extinse ale Google Analytics (Funcții de Publicitate Google Analytics), în plus față de funcțiile standard. Funcțiile de publicitate Google Analytics implementate pe acest site web includ:

 • Raportarea afișărilor din Rețeaua de Display Google
 • Raportare demografică și de interes Google Analytics
 • Audiențe de Remarketing bazate pe anumite comportamente, date demografice și interese, partajarea acestor liste cu Google Ads
 • Servicii integrate care necesită ca Google Analytics să culeagă date în scopuri publicitare, inclusiv colectarea de date prin cookie-uri și identificatori de publicitate
 • Google Signals pentru a primi mai multe informații despre dvs. atunci când sunteți conectat la contul dvs. Google în browserul cu care accesați acest site web. Această funcție este activă numai dacă ați oferit consimțământ suplimentar în setările dvs. Google pentru partajarea datelor/Personalizarea anunțurilor.

Prin urmare, folosim deopotrivă cookie-uri primare (de exemplu cookie-uri Google Analytics) și cookie-uri și identificatori de publicitate Google pentru a optimiza site-ul nostru.

Cookie/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Informații despre Google Consent Mode:

Adițional, acest site web folosește Google Consent Mode. Modul de consimțământ trimite date statistice prin ping-uri fără cookie-uri dacă un utilizator a făcut click pe un anunț sau pe un link și a ajuns pe site-ul nostru web (conversie). Datele statistice sunt apoi utilizate cu o modelare matematică pentru a îmbunătăți raportarea internă. Un ping conține în mod implicit informații tehnice precum adresa IP, tipul platformei sau rezoluția ecranului. Deoarece aceste date sau combinația acestora ar putea fi teoretic considerate date cu caracter personal de către Google Ireland Ltd, au fost implementate măsuri suplimentare pentru a se asigura că datele ping nu sunt date cu caracter personal: anumite informații ale ping-ului sunt setate la o valoare implicită de către serverul nostru înainte de a-l trimite la Google Analytics.

Destinatari/Sursă:

Furnizor principal de servicii și sursă: Google Ireland Ltd., Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Poți dezactiva acest instrument din secțiunea Setări cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 12 luni (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site).

Bază legală:

Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

2.4.7 Google Campaign Manager

Informații/scop:

Acest site web folosește și instrumentul de marketing online, Campaign Manager, de la Google. Campaign Manager folosește module cookie pentru a afișa anunțuri relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele de performanță a campaniilor sau pentru a împiedica un utilizator să vadă aceleași anunțuri de mai multe ori. Google folosește un ID cookie pentru a urmări ce anunțuri sunt afișate și în ce browser, pentru a preveni afișarea lor de mai multe ori. În plus, Campaign Manager poate folosi ID-uri cookie pentru a colecta conversii legate de solicitările de anunțuri. Acesta este cazul, de exemplu, când un utilizator vede un anunt setat prin Campaign Manager, iar ulterior vizitează site-ul web al agentului de publicitate cu același browser și cumpără ceva de acolo.

Motorul dvs. de căutare stabilește automat o conexiune directă la serverul Google odată ce accesați site-ul nostru web. Nu avem nicio influență asupra extinderii și utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm în funcție de nivelul nostru de cunoștințe: Prin integrarea Campaign Manager, Google primește informațiile corespunzătoare prezenței dvs. pe internet sau dacă ați dat click pe una dintre reclamele noastre. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, acesta din urmă vă poate asocia vizita cu contul dvs. 

Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorii să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

În plus, modulele cookie asociate cu Campaign Manager (de exemplu, DoubleClick Floodlight) ne permit să înțelegem dacă finalizați anumite acțiuni pe site-urile noastre web după ce ați vizualizat unul dintre anunțurile noastre grafice/video pe Google sau pe alte platforme prin Campaign Manager, sau dacă dați click pe unul (urmărirea conversiilor). Campaign Manager folosește acest cookie pentru a înțelege conținutul cu care ați interacționat pe site-urile noastre web, pentru a vă putea trimite mai târziu publicitate direcționată.

Cookie-uri utilizate: Tip C. Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea Cookie.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, Irlanda.

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Ca o garanție adecvată, clauzele contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR au fost încheiate. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta așa cum este menționat la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere

Puteți dezactiva acest instrument din setările cookie-urilor. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile după ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site web)

Bază legală:

Art. 6 (1) a GDPR (consimțământ)

2.4.8 Adform

Scop/Informații:

Acest site web folosește instrumentul de marketing online Adform de la Adform A/S Denmark. Adform folosește pe site-ul nostru cookie-uri și tehnologii similare de urmărire bazate pe ID-uri (cookie scurt). Modulul cookie Adform este plasat pe site-ul nostru de îndată ce ți-ai dat acordul. De asemenea, va fi plasat un cookie Adform dacă vizualizezi conținutul nostru pe site-urile terților și ți-ai dat acordul pentru folosirea cookie-urilor pe acel site.

Baza legală pentru plasarea cookie-urilor Adform este consimțământul dumneavoastră. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri analitice și în scopul optimizării și personalizării campaniilor publicitare pentru clienții Adform, inclusiv pentru noi. Cookie-ul Adform colectează următoarele date de la noi sau din materialul nostru publicitar: ID cookie, tipul dispozitivului / ID-ul, timpul de clic pe site sau mediul publicitar, adresa URL a site-ului sau mediul publicitar, informații transmise automat de dispozitivul tău ( inclusiv setarea limbii, adresa IP, date demografice) date despre interese, date socio-demografice asociate cu un cookie sau alt ID.

Cookie/Instrumente:
Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Adform A/S, Danemarca.

Controlul comun:

Noi și Adform operăm în comun colectarea datelor cu caracter personal și dezvăluirea acestora către Adform prin intermediul cookie-ului Adform. Acordul stabilește cine este responsabil pentru respectarea anumitor obligații de protecție a datelor și cine este responsabil pentru monitorizarea drepturilor tale de protecție a datelor. Adform are obligația să răspundă la întrebările tale și este responsabil pentru respectarea drepturilor tale de protecție a datelor (de exemplu, obligația de a furniza informații, dreptul tău de a te opune etc.). Pentru a-ți exercita drepturile, poți contacta Adform aici. Ne poți contacta și în acest sens. Îți poți retrage consimțământul pentru cookie-uri în orice moment și fără a oferi motive, contactând Adform sau dezactivând instrumentele așa cum este menționat mai jos.

Atunci când Adform prelucrează datele în scopuri proprii, Adform este singurul operator de date și singurul responsabil pentru optimizarea campaniilor de publicitate și a grupurilor țintă. Adform va analiza datele colectate prin cookie-uri și ID-uri pentru a putea livra achiziții de publicitate direcționate în numele clienților Adform (inclusiv al nostru), așa cum este detaliat în Politica de confidențialitate a Adform. Click aici pentru informații suplimentare despre felul în care Adform procesarea datele, inclusiv ștergerea lor.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Poți dezactiva acest instrument din Secțiunea Setări cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile după ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site web).

Perioada maximă de stocare a datelor: până la 13 luni.

Bază legală:

Art. 6 (1) litera a din GDPR (consimțământ)

2.4.9 Segmente de public personalizate Facebook (site)/ Conversie („Facebook Pixel”)

Scop/Informații:

Acest site folosește așa-numitul „Facebook Pixel” și API Conversions al rețelei sociale Facebook de la Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda (Meta) în următoarele scopuri:

 • Segmente de public personalizate Facebook (site).

Folosim Facebook Pixel și API Conversions în scopuri de remarketing pentru a vă putea contacta din nou în 180 de zile. Acest lucru ne permite să afișăm reclame bazate pe interese („Anunțuri Facebook”) utilizatorilor site-ului atunci când vizitează rețeaua de socializare „Facebook” sau alte site-uri web care utilizează, de asemenea, acest instrument. În acest fel, urmărim obiectivul de a afișa reclame care vă interesează, pentru a face site-ul sau ofertele noastre mai interesante pentru tine.

 • Conversie Facebook

De asemenea, folosim Facebook Pixel și API Conversions pentru a ne asigura că reclamele noastre Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu sunt deranjante. Cu ajutorul Facebook Pixel, putem urmări eficacitatea reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, observând dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru după ce au dat click pe un anunț Facebook (așa-numita „conversie”).

Datorită instrumentelor de marketing utilizate (Facebook Pixel și API Conversions), browserul tău stabilește automat o conexiune directă cu serverul Facebook de îndată ce ești de acord cu utilizarea cookie-urilor care necesită acordul tău. Prin integrarea Facebook Pixel și utilizarea API Conversions, Facebook primește informația că ați accesat site-ul web corespunzător afișării pe internet sau că ați dat click pe o reclamă de la noi. Dacă ești înregistrat cu un serviciu Facebook, Facebook poate atribui vizita contului tău.

Prelucrarea acestor date de către Facebook are loc în cadrul politicii de date a Facebook. Informații și detalii specifice despre Facebook Pixel, API Conversions și funcționalitatea acestuia pot fi găsite și în Secțiunea Help a Facebook.

Cookie/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Operator comun:

Suntem responsabili împreună cu Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda (Meta) pentru colectarea și transferul de date în acest proces. Acest lucru se aplică în următoarele scopuri:

 • Crearea de reclame individualizate sau adecvate, precum și pentru optimizarea acestora
 • Livrarea de mesaje comerciale și privitoare la tranzacții (de exemplu, prin Messenger)

Prin urmare, următoarele procese nu sunt acoperite de controlul comun:

 • Procesul care are loc după colectare și transmitere este în responsabilitatea exclusivă a Meta.
 • Întocmirea de rapoarte și analize în formă agregată și trecută sub anonimat se realizează în calitate de Procesor și, prin urmare, este în responsabilitatea noastră.

Am încheiat un acord corespunzător cu Meta pentru controlul comun, care poate fi accesat aici: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Acest acord definește responsabilitățile ce revin fiecărei părți pentru îndeplinirea obligației din GDPR în ceea ce privește controlul în comun.

Datele de contact ale Operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor Meta pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/about/privacy.

Am convenit cu Meta că Meta poate fi folosit ca punct de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate (a se vedea secțiunea 1.3). Fără a aduce atingere acestui fapt, jurisdicția Drepturilor Subiecților datelor nu este limitată.

Mai multe informații despre modul în care Meta prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv baza legală și informații suplimentare despre drepturile persoanelor vizate, pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/about/privacy. Transferăm datele în sfera controlului comun pe baza interesului legitim în temeiul art. 6 (1) f GDPR.

Informațiile despre condițiile de securitate a datelor pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms Informațiile despre prelucrarea pe baza clauzelor contractuale standard pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Poți dezactiva acest instrument din secțiunea Setări cookie aici, iar pentru utilizatorii conectați – aici https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile după ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site).

Bază legală:

 Art. 6 (1) din GDPR (consimțământ)

2.4.10 Commerce Connector

Scop/Informații:

Pe site-ul nostru, îți oferim o listă de retaileri online, de unde poți cumpăra produsele noastre. Dacă dai click pe un link către unul dintre retaileri, vei fi redirecționat către pagina web a retailerului selectat ce conține detalii despre produs, iar partenerul nostru - Commerce Connector GmbH  va genera un ID pseudonimizat folosind agentul de utilizator și adresa IP. Dacă faci o achiziție de la distribuitorul selectat în termen de 30 de zile, Commerce Connector primește informații generale despre achiziția ta, după ce ai finalizat achiziția și ai ajuns la pagina de confirmare a comenzii. Commerce Connector ne oferă statistici anonime.

Cookie-uri/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart, Germania.

Principalul furnizor de servicii: Commerce Connector GmbH, Germania.

Sunt posibile transferurile către țări terțe. Ca o garanție adecvată au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Poți dezactiva acest instrument din secțiunea Setări cookie  Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Urmărire pseudonimizată timp de 30 de zile.

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

2.4.11 De unde cumpăr (Swaven/MikMak)

Scop/Informații:

Pe site-ul nostru, îți oferim o listă de comercianți online, de unde poți cumpăra produsele noastre (de exemplu, cu simbolul coșului de cumpărături). Pentru o experiență mai bună a utilizatorului și pentru a afișa magazinele locale, folosim geolocalizarea vizitatorului pentru a personaliza serviciul. Operăm la geolocalizare la scală de oraș prin analizarea parțială a adresei IP anonimizate. O geolocalizare mai precisă poate fi folosită atunci când utilizatorul a validat funcția în browser. Geolocalizarea este folosită doar în timpul sesiunii.Acest instrument folosește funcții ce asigură securitatea împotriva atacurilor externe prin cookie-uri de sesiune. De asemenea, oferă informații analitice și date agregate pentru a analiza eficiența instrumentului, care este și interesul nostru legitim. Nu are loc o urmărire între site-uri web, așa că nu primim informațiile dacă ați cumpărat ceva din magazinul selectat.

Cookie/Instrumente: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiuneA Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Swaven SAS, Paris, Franța.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Adresa IP pentru geolocalizare este automat trecută sub anonimat.

Durata de viață a cookie-urilor: sesiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site).

Bază legală:

Art. 6 (1) f din GDPR (interes legitim) 

2.4.12 Pinterest Pixel

Scop/Informații:

Acest site folosește Pinterest Pixel, un instrument al rețelei de socializare Pinterest, în scopuri de remarketing pentru a se putea adresa ție sau altor site-uri web ce utilizează de asemenea această metodă.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul tău stabilește automat o conexiune directă cu serverul Pinterest de îndată ce agreezi utilizarea cookie-urilor care necesită consimțământ. Prin integrarea Pinterest Pixel, Pinterest primește informația că ai accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru sau că ai dat click pe un anunț de-al nostru. Dacă ești înregistrat la Pinterest, Pinterest poate atribui vizita contului tău.

Pe lângă adresa IP și identificatorul de marketing, Pinterest primește și informații despre dispozitivul utilizat, site-ul vizitat și ora vizitei și poate atribui aceste date contului tău de Pinterest. Pinterest prelucrează aceste date pe propria răspundere. Nu avem nicio influență asupra colectării datelor și a prelucrării ulterioare de către Pinterest.

Cookie/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Pinterest Europe Limited, Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Poți dezactiva acest instrument din secțiunea Setări cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile după ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor setate prin intermediul acestui site).

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ) 

2.4.13 Pluginuri sociale

Scop/Informații:

Pe site-urile noastre web sunt utilizate pluginuri sociale (numite în continuare „pluginuri”) ale rețelelor sociale (Facebook, Pinterest), în special butonul „Partajare” sau „Partajare cu prietenii” ale Facebook, al cărui site facebook.com este operat de Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda. Plug-in-urile sunt de obicei marcate cu o siglă Facebook.

Pe lângă Facebook, folosim pluginuri de la Pinterest (furnizor: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda).

Din motive de protecție a datelor, am decis în mod deliberat să nu folosim pluginuri directe ale rețelelor sociale pe site-urile noastre web. În schimb, folosim soluția „Shariff”. Cu ajutorul acestui instrument, putem stabili când și dacă datele sunt transmise operatorului rețelei sociale respective. Din acest motiv, nu există transmitere automată a datelor către rețelele sociale precum Facebook sau Pinterest atunci când accesați site-ul nostru. Datele vor fi transmise către rețelele de socializare numai dacă decideți să dați click pe butonul respectiv al rețelei sociale. În acest caz, browserul tău web începe o conexiune la serverele rețelei sociale respective. Dând click pe butonul respectiv (de exemplu, „Trimiteți”, „Partajați” sau „Partajați cu prietenii”), ești de acord ca browserul tău să producă un link către serverele rețelei sociale respective și să transmită date de utilizare către operatorul respectiv al rețelei sociale și invers. Nu avem nicio influență asupra naturii și dimensiunilor datelor care sunt apoi colectate de rețelele sociale.

Furnizorii de rețele sociale stochează datele colectate despre tine din profilul de utilizator și le folosesc în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau afișare personalizată a site-ului său. O astfel de evaluare se realizează în special (și pentru utilizatorii neconectați) pentru afișarea unor reclame adaptate și pentru a informa  alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile tale pe site-ul nostru. Ai dreptul să formulați obiecții privitor la crearea acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să contactați furnizorii de plugin respectivi. Prin pluginuri vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru tine.

Destinatari:

Principalii furnizori de servicii:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda
- Pinterest Inc., SUA.

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Ștergerea este în responsabilitatea principalilor furnizori de servicii.

Bază legală: Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

2.4.14 Floodlight activities/ DV360

Scop/Informații:

Acest site web folosește  Floodlight DV360 pentru a măsura eficacitatea campaniilor noastre publicitare, pentru a limita frecvența cu care vi se afișează un anume anunț și pentru a afișa numai anunțuri relevante pentru dvs. și interesele dvs. În special, sunt colectate și stocate informații despre reclamele pe care faceți click, precum și comportamentul dvs. anterior de utilizator pe site-urile web ale terților. Google folosește un ID cookie pentru a înregistra ce anunțuri sunt afișate în ce browser și poate împiedica astfel afișarea lor de mai multe ori. În plus, Google poate folosi ID-uri cookie pentru a înregistra așa-numitele conversii care sunt legate de solicitările de anunțuri. Acesta este cazul, de exemplu, când un utilizator vede un anunț Google și mai târziu ne apelează site-ul web cu același browser și cumpără ceva de acolo. Cookie-urile nu conțin informații personale, cum ar fi adrese de e-mail, nume sau adrese.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Prin integrarea pixelului floodlight, Google primește informația că ați apelat partea corespunzătoare a site-ului nostru web sau ați dat click pe una dintre reclamele noastre.

În plus, pixelul Floodlight ne permite să înțelegem dacă efectuați anumite acțiuni pe site-ul nostru web după ce ați vizualizat unul dintre anunțurile noastre grafice/video pe altă platformă sau ați dat click pe acesta (urmărirea conversiilor). Google folosește acest cookie pentru a înțelege conținutul cu care ați interacționat pe site-urile noastre web pentru a vă trimite ulterior publicitate direcționată.

Cookie-uri utilizate: tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri”.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, Irlanda.

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Ca o garanție adecvată, clauzele contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR au fost încheiate. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta așa cum este menționat la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Puteți dezactiva acest instrument prin setările cookie-urilor. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor:

până la 180 de zile de la ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site web)

Bază legală:

Art. 6 (1) a GDPR (consimțământ)

2.4.15 YouTube-Video

Scop/Informații:

Am integrat videoclipuri YouTube pe site-ul nostru web, care sunt stocate pe http://www.YouTube.com și pot fi redate direct de pe site-ul nostru. Acestea sunt toate integrate în „modul extins de protecție a datelor”, adică nu vor fi transmise pe YouTube date despre tine ca utilizator, dacă nu faceți clic pe videoclipuri pentru a începe redarea lor. Doar atunci când redați videoclipurile, datele la care se face referire în paragraful următor vor fi transferate pe YouTube. Nu avem nicio influență asupra acestui transfer de date.

Prin redarea videoclipurilor, YouTube primește informații că ați accesat subpagina corespunzătoare a site-ului nostru web și ar putea plasa instrumente suplimentare în scopuri de marketing. Dacă ești conectat la Google, informațiile  vor fi asociate direct cu contul tău.

Cookie/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Ștergerea este în responsabilitatea principalilor furnizori de servicii.

Poți dezactiva acest instrument din Secțiunea Setări cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

2.4.16 Google Tag Manager

Scop/Informații:

Acest site folosește Google Tag Manager. Acest serviciu permite ca etichetele site-ului să fie gestionate printr-o interfață. Google Tag Manager implementează numai etichete. Aceasta înseamnă că nu sunt utilizate cookie-uri și nu sunt stocate date personale. Google Tag Manager determină alte etichete, care, la rândul lor, colectează date dacă este necesar. Cu toate acestea, Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă a fost făcută o dezactivare la nivel de domeniu sau cookie, aceasta rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire dacă acestea sunt implementate cu Google Tag Manager.

Cookie/Instrumente: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Google Ireland Ltd, Irlanda.

Transferurile către țări terțe sunt posibile. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Managerul de etichete Google nu stochează date personale.

Bază legală:

Art. 6 (1) f din GDPR (interes legitim)  

2.4.17 Friendly Captcha

Scop/Informații:

Acest site folosește, în anumite cazuri, Friendly Captcha pentru a evita utilizarea câmpurilor de text de către programe automate/boți. Acest instrument sprijină siguranța site-ului nostru și ajută la evitarea SPAM-ului către utilizatori. Acestea reprezintă interesul nostru legitim și, totodată, o obligație legală.

Informații suplimentare: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Cookie/Instrumente: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea „Cookie-uri/Instrumente”.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Friendly Captcha GmbH, Germania.
Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Adresa IP va fi anonimizată imediat după colectare.

Bază legală:

Artă. 6 (1) c GDPR (atunci când prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale)

Artă. 6 (1) f GDPR ( prelucrare conform interesului legitim descris mai sus)

2.4.18 Contentsquare

Scop/Informații:

Acest site web folosește Contentsquare, un serviciu de analiză web bazat pe cookie-uri al companiei Contentsquare GmbH („Contentsquare”). Contentsquare procesează adresele IP ale utilizatorilor pentru geolocalizare (la nivel de oraș), includerea pe lista neagră a vizitatorilor nedoriți și depanarea. Folosim Contentsquare pentru a analiza și îmbunătăți în mod regulat utilizarea site-ului nostru. Putem folosi statisticile obținute pentru a ne îmbunătăți oferta și a o face mai interesantă pentru tine ca utilizator. În plus, obținem informații despre funcționalitatea site-ului nostru (de exemplu pentru a detecta probleme de navigare).

Cookie/Instrumente:

Tip B. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: Contentsquare GmbH, Germania. Prezentare generală asupra principiilor de securitate și confidențialitate Contentsquare: https://contentsquare.com/privacy-center/

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Ca o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Poți dezactiva acest instrument prin setările cookie  Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Perioada maximă de stocare a adresei IP: 3 zile.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 13 luni de la ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site web)

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

2.4.19 Etichetă LinkedIn Insight

Scop/Informații:

Folosim eticheta LinkedIn Insight pe acest site web. Eticheta LinkedIn Insight colectează metadate cum ar fi adresa URL, adresa IP, marca temporală, caracteristicile dispozitivului și browserului tău pentru a produce informații și rapoarte de campanie. Nu te putem identifica prin aceste rapoarte. LinkedIn oferă doar rapoarte și alerte (care nu te identifică) despre audiența site-ului și performanța anunțurilor. Poți controla utilizarea datelor tale personale în scopuri publicitare prin setările contului tău de LinkedIn.

Informații suplimentare:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Cookie/Instrumente:

Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

Furnizor principal de servicii: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Grand Canal Dock, Dublin, 2 Irlanda
Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere:

Poți dezactiva acest instrument prin setările cookie. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 90 de zile de la ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site web).

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

2.4.20 TikTok Pixel

Scop/Informații:

Acest web site utilizează așa-numitul "TikTok Pixel" al rețelei sociale "TikTok" (pentru UE: TikTok Technology Limited, Irlanda și TikTok Information Technologies UK Limited, Marea Britanie). Acest lucru permite utilizatorilor site-ului nostru să fie contactați din nou atunci când vizitează rețeaua socială "TikTok".

Prin intermediul pixelului TikTok, browserul folosit de dumneavoastră stabilește o conexiune directă la serverele TikTok de îndată ce ați fost de acord cu utilizarea cookie-urilor care necesită consimțământ. Pixelul primește informațiile că ați accesat o anumită pagină a site-ului nostru web sau că ați dat clic pe una dintre reclamele noastre. 

Apoi, TikTok utilizează aceste date pentru a afișa publicitate targetată și personalizată utilizatorilor săi și pentru a crea profiluri de utilizatori bazate pe interese. Datele colectate de la utilizatori sunt anonime pentru noi și sunt utilizate numai pentru a măsura eficiența anunțurilor publicitare. 
De asemenea, TikTok primește adresa IP și alte informații despre dispozitivul utilizatorului, cum ar fi identificatorul de marketing, dispozitivul utilizat, site-ul web vizitat și ora. TikTok utilizează aceste date pentru a identifica utilizatorii site-ului nostru și pentru a-i conecta acțiunile la un cont de utilizator "TikTok". TikTok prelucrează aceste date pe propria răspundere din momentul transmiterii. Nu avem nicio influență asupra procesării ulterioare de către TikTok.

Informații despre modul în care TikTok colectează, utilizează și protejează informațiile colectate cu pixelul TikTok pot fi găsite în detaliu în politica de confidențialitate pentru utilizatorii TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Cookie/Instrumente: Tip C. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea "Cookie-uri/Instrumente".

Destinatari:

Operator Comun:
Suntem responsabili împreună cu TikTok Technology Limited, Irlanda și TikTok Information Technologies UK Limited, Marea Britanie (TikTok) pentru colectarea și transferul de date ca parte a acestui proces. Acest lucru se aplică în următoarele scopuri:

 • Măsurarea și raportarea informațiilor
 • Colectarea și transmiterea datelor pentru dezvoltatori și/sau a datelor despre evenimente

Prin urmare, următoarele operațiuni de prelucrare nu sunt acoperite de prelucrarea în comun: 

 • Determinarea și îmbunătățirea relevanței anunțurilor pentru persoane fizice.
 • Optimizarea livrării anunțurilor de către TikTok.
 • Îmbunătățirea siguranței utilizatorilor, cercetare, dezvoltare pentru a menține și îmbunătăți integritatea produselor și serviciilor TikTok.

Am încheiat un acord corespunzător cu TikTok pentru controlul comun, care poate fi accesat aici: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Acest acord definește responsabilitățile ce revin fiecărei părți pentru îndeplinirea obligației din GDPR în ceea ce privește controlul în comun.

Datele de contact ale Operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor TikTok pot fi găsite aici: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Am convenit cu TikTok că TikTok poate fi folosit ca punct de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate. Fără a prejudicia acest fapt, jurisdicția drepturilor persoanelor vizate nu este limitată.

Transferăm datele în cadrul controlului comun pe baza interesului legitim în conformitate cu Art. 6 (1) f din GDPR.

Sunt posibile transferurile către țări terțe. Ca o garanție adecvată au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/societățile care intră sub incidența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, se aplică, de asemenea, decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2. 

Destinatarii suplimentari pot fi găsiți în secțiunea 1.4 a destinatarilor generali.

Ștergere/Retragere:

Puteți dezactiva acest instrument prin intermediul setărilor cookie-urilor. Setările cookie-urilor sunt situate în partea de jos a paginii principale.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile de la ultima interacțiune (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest web site).

Baza legală:

Articolul 6 alineatul (1) din GDPR (consimțământ).


Alte servicii oferite (online și offline)

3. Alte servicii oferite (online și offline)

În plus față de utilizarea în scop pur informativ a site-ului nostru, îți oferim diverse alte servicii, pentru care prelucrăm datele tale cu caracter personal.

Spre deosebire de 1.2, în unele cazuri, o companie din cadrul Beiersdorf este Operator de date cu caracter personal  pentru serviciile oferite mai jos și a fost deja desemnată anterior în această comunicare. Dacă, prin urmare, se fac referiri la secțiuni din această Politică de confidențialitate, de ex. prin link, iar un Operator de date cu caracter personal a fost deja numit, de ex. în subsolul/semnătura unui e-mail sau card de campanie, această persoană este Operatorul în conformitate cu. Art. 4 Nr. 7 din GDPR. 

3.1. Contactare/Comunicare/Colaborare

Scop/Informații:

Când comunici și/sau colaborezi cu noi, de ex. prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru web, platforma de schimb de date, de ex. în calitate de consumator, persoană de testare, partener de afaceri sau client, datele pe care le furnizezi (adresa ta de e-mail, dacă este cazul, numele și numărul dvs. de telefon, sau datele personale transmise în timpul conversației) vor fi stocate și procesate de noi în diverse scopuri, de ex. pentru a-ți răspundă la întrebări, solicitări sau în scopul corespondenței legate de afaceri.

În ceea ce privește cooperarea cu furnizorii noștri, am implementat un proces de evaluare internă care, în interesul nostru legitim, are scopul de a îmbunătăți relația de afaceri prin elaborarea unui „plan de acțiune”. De regulă, procesăm doar informații despre companie, dar se pot trage concluzii despre tine ca persoană de contact, din examinarea comunicării cu furnizorii în ceea ce privește timpii de răspuns, fiabilitatea și transparența.

Te putem întreba atunci când ne contactezi telefonic în calitate de consumator dacă apelul telefonic poate fi înregistrat pentru asigurarea calității și măsuri de instruire. Dacă ești de acord cu înregistrarea, vom procesa toate informațiile pe care ni le împărtășești în timpul apelului (conținutul comunicării, eventual și date sensibile (de sănătate), precum și numărul tău de telefon și alte date personale).

Atunci când prelucrăm date apărute în cursul comunicării, avem un interes legitim de a prelucra datele în conformitate cu cerințele legale, pentru verificare internă sau în conformitate cu solicitarea de comunicare respectivă.

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului sau a unei situații similare unui contract. Nu ești obligat să furnizezi datele tale personale. Dacă nu furnizezi informațiile tale personale, nu poți utiliza serviciul descris.

Destinatari și surse:

Pentru combaterea terorismului suntem obligați prin lege să facem o comparație cu listele de sancțiuni. Prin urmare, procesăm și datele tale pentru a îndeplini cerințele legale pentru compararea cu aceste liste. În plus, prelucrăm datele tale în Grupul Beiersdorf pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor și a altor abateri, evaluarea și controlul riscurilor, pentru comunicare internă și în scopuri administrative corespunzătoare. Dacă o companie afiliată raportează dorința de a lucra cu tine ca furnizor, vom împărtăși companiei afiliate experiența de lucru cu tine.

Dacă ești partener de afaceri, îți vom compara datele cu listele publicate de furnizori înșelați (de exemplu, listele de avertizare ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și ale Bundesanzeiger Verlag GmbH) pentru a lua o decizie informată cu privire la posibilele plăți. De asemenea, verificăm în mod regulat bonitatea ta în anumite cazuri (de exemplu, la încheierea contractelor). Interesul nostru legitim este reducerea la minimum a riscului financiar. În acest scop, cooperăm cu agenții de credit de la care primim datele necesare. De asemenea, transmitem numele tău și datele tale de contact agențiilor de credit.

Dacă ești client sau partener de afaceri, poate fi necesar să îți transferi datele personale către potențiali cumpărători, ca parte a unei tranzacții ale companiei. În cursul diligențelor necesare, de obicei sunt prelucrate date anonimizate. Cu toate acestea, în cazuri specifice, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Interesul nostru legitim constă în executarea tranzacției companiei.

În plus, transferăm datele către următorii destinatari:

 • Furnizori de servicii pentru clienți/consumatori
 • Furnizor de platformă/hosting

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Ca o garanție adecvată, clauzele contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR au fost încheiate. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, furnizorul de platformă/ găzduire a adoptat reguli corporative obligatorii. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Obiecții:

Ștergem datele care apar în acest context odată ce stocarea nu mai este necesară, cu excepția cazului în care există obligații legale de păstrare sau trebuie respectate perioade de prescripție.

În cazul întrebărilor consumatorilor prin instrumentul nostru intern de gestionare a consumatorilor, datele personale vor fi de obicei șterse după un an, dacă nu se aplică alte perioade legale de păstrare. Ca o excepție, datele vor fi păstrate mai mult timp dacă datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Înregistrările apelurilor sunt stocate pentru maximum 90 de zile.

Te poți opune acestor procese conform cerințelor de la punctul 4.

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR coroborat cu art. 9 (2) a GDPR (consimțământ: înregistrare telefonică)
Art. 6 (1) b din GDPR (la prelucrarea în contextul unui contract sau într-o situație similară unui contract)
Art. 6 (1) c din GDPR (atunci când prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale)
Art. 6 (1) f din GDPR (la prelucrare conform interesului legitim descris mai sus)

3.2. Newsletter

Scop/Informații:

Newsletter-ul conține știri, oferte și informații suplimentare despre mărcile Beiersdorf selectate. Prin abonarea la newsletter, vei primi în conformitate cu consimțământul pe care l-ai dat în fiecare caz informații personalizate despre produse, servicii sau sugestii de participare la promoții, cum ar fi concursurile sau testele de produse prin e-mail.

Odată cu înregistrarea ta la newsletter, vei primi un newsletter adaptat nevoilor tale (dacă newsletter-ul este „personalizat”, „individualizat” sau „personalizat”). Evaluăm comportamentul tău de cumpărare și click-urile pe site-urile noastre web sau în cadrul buletinului informativ pentru a compila informațiile relevante pentru tine.

În cazul în care acest site oferă un program de loialitate, acest newsletter face parte din programul de loialitate.

Destinatari:

 • Furnizor de platformă/hosting
 • Furnizor de servicii pentru consumatori
 • Agenții externe pentru suport pentru newsletter

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiat clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, reguli corporative obligatorii au fost aprobate de către furnizorul de platformă/găzduire. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Retragere:

Aceste date colectate sunt șterse automat în cel mult 24 de luni, dacă nu mai corespund newsletterului, de exemplu, newsletter deschis (inactivitate). Dacă nu mai dorești să primești newsletter-ul, te poți dezabona în orice moment. Faceți click pe linkul conținut în fiecare newsletter, apoi vei fi ghidat prin procesul de dezabonare sau vei trimite cerea ta de retragerea prin e-mail.

Dacă profilul tău nu a fost verificat în timpul așa-numitului proces de înscriere dublă, profilul tău va fi șters după 6 luni cel târziu.

Bază legală:

Art. 6 (1) a din GDPR (consimțământ)

3.3. Campanii (de exemplu, loterie, teste de produse)

Scop/Informații:

Când participi la tombole sau campanii similare, folosim informațiile personale pe care le furnizezi pentru a desfășura campania. Poți găsi mai multe informații despre scopuri în termenii și condițiile respective ale campaniei.

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului sau a unei situații similare unui contract. Nu ești obligat să furnizezi datele tale personale. Dacă nu furnizezi informațiile tale personale, nu poți utiliza serviciul descris.

Destinatari:
 • Furnizor de platformă/hosting
 • Furnizor de servicii pentru consumatori
 • Furnizor de servicii de transport (de exemplu, pentru trimiterea de mostre, prețuri)
 • Agenții externe pentru sprijin în campanii
 • Furnizor de plăți (de exemplu, cashback)

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Ca o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, reguli corporative obligatorii au fost aprobate de către un furnizor de platformă/găzduire. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Datele tale vor fi șterse după procesarea finală a campaniei (vezi Termenii și condițiile de participare), cu excepția cazului în care acest lucru este în conflict cu obligațiile legale de păstrare sau cu termenele de prescripție.

Bază legală:

Art. 6 (1) b din GDPR (situație similară unui contract)

3.4. Programul de loialitate

Scop/Informații:

Scopul acestui program este o experiență personalizată pentru tine, în calitate de membru. Când te înregistrezi în programul nostru de loialitate (online sau offline), vei primi conținut exclusiv și personalizat, cum ar fi newsletter, mostre de produse sau oferte speciale, de ex. prin e-mail, poștă, SMS sau publicitate online pe canalele noastre proprii sau ale terților, cum ar fi rețelele sociale (de exemplu, Facebook). În acest scop, folosim informațiile de contact pe care le furnizezi (de exemplu, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon) și orice informații de contact legate de profilurile tale de rețele sociale. Aceste informații de contact vor fi asociate în formă hash cu furnizorii de rețele sociale.

Pentru a-ți oferi o experiență individualizată relevantă - adică la momentul potrivit, prin canalul potrivit, cu conținutul relevant pentru tine și cu mesajul corect și personalizat – îți conectăm datele și le îmbogățim cu informații suplimentare, de ex. geodate și date de profil de la toate punctele de contact, inclusiv site-uri web și canale de social media.

În acest scop, evaluăm, de asemenea, click-urile anterioare, deschiderea e-mailului, cumpărarea și navigarea pe site-urile/aplicațiile noastre și pe alte site-uri/aplicații, site-uri de socializare (de exemplu, în contextul anunțurilor plasate) sau în cadrul newsletterului pentru a selecta conținutul relevant pentru tine. Acestea includ și datele din eShop, dacă acest site web oferă un eShop. De asemenea, putem deduce starea activității tale și îți putem șterge automat contul în caz de inactivitate (vezi mai jos). În plus, folosim aceste date pentru a te contacta individual, ținând cont de tranzacțiile de cumpărare care au fost deja inițiate sau finalizate. Prin urmare, creăm un profil de utilizator pentru compilarea conținutului personalizat.

În plus, pot fi colectate date sensibile, cum ar fi datele de sănătate (alergii sau boli de piele). Cu toate acestea, le procesăm doar dacă ai fost de acord cu acest lucru.
În cele din urmă, folosim informațiile tale pentru a analiza și îmbunătăți eficiența serviciilor noastre. Prin urmare, detaliile tale vor fi stocate și utilizate în scopul analizei pieței și al informațiilor despre produse. Acestea includ și informațiile pe care le furnizezi în contextul campaniilor/acțiunilor.

Destinatari:

 • Furnizor de platformă/hosting
 • Furnizor de servicii pentru consumatori
 • Furnizor de servicii de transport (de exemplu, pentru trimiterea de mostre)
 • Agenții externe pentru sprijin în campanii
 • Canale de social media
 • Furnizor de marketing online, așa cum este descris în secțiunea 2, sub Cookie-uri/Instrumente

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, reguli corporative obligatorii au fost aprobate la un furnizor de platformă/găzduire. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/retragere/obiecție

Datele tale vor fi șterse de îndată ce v-ați șters contul/profilul, cu excepția cazului în care acest lucru intră în conflict cu obligațiile legale de stocare sau cu termenele de limitare. Pentru a-ți șterge datele, te rugăm să te conectezi la contul tău și să utilizezi funcția de ștergere corespunzătoare sau să ne trimiți cererea ta de încetare a procesării datelor prin e-mail. De asemenea, te poți opune metodelor individuale de contact din contul/profilul dvs. dezactivând metoda de contact. Alternativ, poți solicita acest lucru și prin intermediul formularului de contact. Ștergem automat datele tale cu caracter personal, cel târziu după 24 de luni de inactivitate.

Dacă profilul tău nu a fost verificat în timpul așa-numitului proces de înscriere dublă, profilul tău va fi șters după 6 luni cel târziu.

Bază legală:

Art. 6 (1) f) din GDPR (interes legitim: analiza și îmbunătățirea eficienței serviciilor noastre și conectarea profilului cu alte date în interesul nostru legitim).
Art. 6 alin. (1) a, art. 9 (2) a din GDPR (consimțământ la program de loialitate)

3.5. Contactare prin poștă

Scop/Informații:

În calitate de client selectat, partener de afaceri, persoană de testare și/sau consumator, vei primi, de asemenea, informații individuale despre produse, oferte, știri și mostre de produse de la noi, prin poștă (scrisoare).

Aceasta este o formă specială de marketing direct, care este și interesul nostru legitim, ce are drept scop creșterea loialitatății consumatorilor noștri prin furnizarea de informații exclusive persoanelor menționate mai sus.

Destinatari:

 • Furnizor de platformă/hosting
 • Furnizor de servicii de comunicații
 • Furnizor de servicii de transport

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, reguli corporative obligatorii au fost aprobate de către un furnizor de platformă/găzduire. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere/Obiecții:

Datele tale vor fi șterse de îndată ce te-ai dezabonat, cu excepția cazului în care acest lucru intră în conflict cu obligațiile legale de stocare sau cu termenele de prescripție. Te poți dezabona sau te poți opune contactului prin poștă ulterior, așa cum este menționat în scrisoare sau în Secțiunea de obiecții de mai jos. Vom șterge automat datele tale cu caracter personal cel mai târziu după 24 de luni de inactivitate (de exemplu, când nu utilizezi cupoanele trimise).

Bază legală:

Art. 6 (1) f din GDPR (interes legitim) 

3.6. Sondaje

Scop/Informații:

Atunci când participi la sondaje sau campanii similare, procesăm informațiile tale personale în scopul descris în consimțământ. Datele colectate acoperă întrebări referitoare la scopul urmărit al sondajului sau al campaniei similare, precum și informații socio-demografice suplimentare despre tine. Poí participa fără a te identifica, cu excepția cazului în care acest lucru a făcut parte din consimțământ.

Pentru unele sondaje, este necesar să ne asigurăm că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă participarea dublă sau reluarea sondajului. Acest lucru se poate face, de exemplu, prin utilizarea de link-uri sau cookie-uri individualizate.

Cookie-uri utilizate: Tip A. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Cookie-uri/Instrumente.

Destinatari:

 • Furnizori de platforme/hosting
 • Furnizor de servicii de management al consumatorilor
 • Agenții externe pentru sprijinul sondajului

Sunt posibile transferuri către țări terțe. Pentru o garanție adecvată, au fost încheiate clauze contractuale standard în conformitate cu art. 46 din GDPR. Pentru țările terțe/companiile care intră sub incidența unei decizii de adecvare, se aplică și decizia de adecvare. În plus, reguli corporative obligatorii au fost aprobate de către furnizorul de platformă/găzduire. Pentru mai multe informații (cum ar fi o copie a garanțiilor), ne puteți contacta conform cu cele menționate la punctul 1.2.

Alți destinatari pot fi găsiți în secțiunea Destinatari generali 1.4.

Ștergere:

Datele tale vor fi șterse după procesarea finală a sondajului sau a campaniei similare (a se vedea termenii și condițiile de participare), cu excepția cazului în care acest lucru intră în conflict cu obligațiile statutare de păstrare sau cu termenele de prescripție. De obicei, datele vor fi șterse după doi ani.

Durata de viață a cookie-urilor: până la 180 de zile (acest lucru se aplică numai cookie-urilor care au fost setate de acest site)

Bază legală:

Art. 6 (1) a GDPR (consimțământ)